Indukcja w transformatorach na potrzeby elektroniki

Sprawne funkcjonowanie obiektów przemysłowych takich jak rozdzielnie przemysłowe czy sieci trakcyjne jest w dużej mierze uzależnione od działania urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, jakimi są transformatory. Wykorzystując zasadę indukcji magnetycznej wzajemnej możliwe jest wzajemne oddziaływanie na siebie poszczególnych transformatorów poprzez wykorzystywaną przez nie technologię przesyłu prądu elektrycznego pomiędzy obwodami przy zachowaniu stałej częstotliwości.

Specyfikacja transformatorów na potrzeby elektrotechniki

transformator do elektrotechnikiW budowie urządzeń jakimi są transformatory do elektroniki możemy wyróżnić dwa rodzaje połączeń konstrukcyjnych, do których należą układ rdzeniowy oraz układ płaszczyznowy. Często celem zmniejszenia wielkości transformatora oraz zwiększenia jego wydajności do rozwiązań projektowych wdraża się metodę chłodzenia olejowego, szczególnie w przypadku transformatorów stosowanych ma potrzeby branży elektronicznej oraz elektrotechnicznej, gdzie napięcie prądu może sięgać nawet do kilku tysięcy kWA. Wydajna cyrkulacja jest możliwa dzięki zastosowaniu osobnego wodnego chłodzenia, przez co transformator do elektrotechniki działa zdecydowanie efektywniej. Dla potrzeb elektroniki często wykorzystuje się transformatory jednofazowe oraz przekładniki. Dzięki możliwości galwaicznego odseparowania od siebie dwóch obwodów możliwe jest dopasowanie poziomu napięcia w obydwu obwodach elektrycznych, czego przykładem może być dostosowanie możliwości standardowej sieci o napięciu 230V do możliwości determinowanych przez układy napięcia w danych elementach konstrukcyjnych lub sieciach niskiego napięcia osiągających wartości ok. 15V.

Sprzęganie ze sobą dwóch obwodów jest możliwe dzięki wysokiej zdolności indukcji stalowego rdzenia magnetycznego. Specyficznym przypadkiem są natomiast tzw. autotransformatory, których charakterystyczna konstrukcja nie wymaga separowania poszczególnych uzwojeń obwodu pierwotnego oraz wtórnego. Specjalistyczne transformatory na potrzeby elektroniki oraz elektrotechniki mogą być konstruowane w sposób jedno- lub wielonapięciowy w zależności od potrzeb i wymagań klienta.